Sorumluluk Reddi

Sorumluluk Reddi – Önsöz

Bu web sitesinde yer alan materyaller “AIO Sanal Asistan Hizmetleri” (“SanalAsistan.net”) tarafından hazırlanmış olup sadece bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki, ticari, bireysel ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bilgilerin iletilmesi, bir Asistan-Müşteri ilişkisi yaratma amacı taşımaz ve makbuz teşkil etmez. SanalAsistan.net sitesindeki bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde tutmaya çalışmış olsak da, bu bilgiler hatalar veya eksiklikler içerebilir. Tüm içerikle ilgili sorumluluğu reddediyoruz. Bu web sitesi yasal konular hakkında bilgi veya bilgilendirme içerebilir. Bahsi geçen konulardaki bilgiler/içerikler; uygun hukuk alanında yetkili ve nitelikli bir avukatın/uzmanın hukuki tavsiyesinin yerini tutmaz. SanalAsistan.net, bu sitenin içeriğinden herhangi birine veya tümüne dayanılarak yapılan veya yapılmayan işlemlerle ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

SanalAsistan.net veya avukatlarından veya çalışanlarından herhangi biri ile iletişime geçerek, talebimiz üzerine verilmiş olsun veya olmasın, bize ilettiğiniz her türlü bilgiyi SanalAsistan.net’in gözden geçirebileceğini kabul etmiş olursunuz. Bizi korumak için iyi niyetle göndermiş olsanız bile, gönderebileceğiniz herhangi bir talep edilmemiş bilgiyi inceleyeceğimizi kabul etmiş olursunuz. Ayrıca bu bilgi ve talepler son derece gizli olsa bile, başka bir müşteriyi/işletmeyi/kuruluşu, size karşı doğrudan temsil etmemizden alıkoymadığını kabul etmektesiniz.

Web sitemizde yer alan tüm bilgiler, metinler, Yabancı dillere yada dillerden yapılan çeviriler, makaleler, sık sorulan soru ve cevapları ile web sitesinin tasarımında kullanılan tüm içerik ve metinler ile web sitesi kodlarının ve tasarımının tüm telif hakları ve kullanım hakları SanalAsistan.net’e aittir. Açık izin olmaksızın tam veya kısmi alıntı yapmak, kopyalamak, dağıtmak, yaymak veya başka bir ortamda / medyada yayınlamak yasaktır. SanalAsistan.net’den talep edebileceğiniz tüm hizmetleri/destekleri/ürünleri sunma istekliliğine dair, SanalAsistan.net’den yazılı teyit gelene kadar; kişisel, kurumsal, üçüncü kişilere ait, gizli bilgi veya bilgileri SanalAsistan.net’e yada çalışanlarına göndermemelisiniz. İnternet üzerinden gönderdiğiniz yada Sanal Asistanlar ile paylaştığınız herhangi bir yazışmanın içeriği, böyle bir yazılı onay almadığınız sürece gizli olarak kabul edilmeyecektir.

SanalAsistan.net tarafından elde edilen geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Her müşteri, hizmet, asistan veya ürün farklıdır ve kendi özelliklerine göre değerlendirilir. Lütfen web sitemizdeki içerikleri bu uyarılarımız ışığında değerlendiriniz. Daha fazla bilgi almak için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

1. GİRİŞ

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her SanalAsistan.net web sitesinde kullanılan tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. SanalAsistan.net, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm SanalAsistan.net web sitelerindeki materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlarıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

SanalAsistan.net; doğruluk, başlık, ihlal durumunun olmaması konularında garanti veya özel bir amaç için pazarlanabilirlik ya da bu amaca uygun olma konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere açıkça ifade edilmiş biçimde ya da zımni olarak hiçbir garanti vermemektedir. Herhangi bir SanalAsistan.net web sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerin sonuçlarından SanalAsistan.net’ı sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız.

Buna ilaveten, SanalAsistan.net herhangi bir SanalAsistan.net sitesinde yer alan bilgilerin, yazılımın ya da SanalAsistan.net web sitelerinden erişilebilen herhangi başka bir materyalin eksiksiz ya da hatasız olduğuna, bilgisayar virüsü veya başka zararlı bileşenler içermediğine dair hiçbir şekilde herhangi bir garanti vermez.  SanalAsistan.net bu materyaller üzerinde herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. SanalAsistan.net Materyalleri güncelleme garantisi vermez.

2. HÜKÜMLERİMİZİN KABULÜ

Bu belgede toplu şekilde “Hizmetler” olarak atıfta bulunulan SanalAsistan.net yazılımlarını, hizmetlerini, asistanlarını ve web sitelerini kullanmanız, size SanalAsistan.net tarafından sağlanan Hizmetlerden (ayrı bir yazılı anlaşma kapsamında) yararlanmanız, siz ve SanalAsistan.net arasındaki yasal anlaşmanın hükümlerine tabidir. “SanalAsistan.net” firma iş merkezi İzmir’de bulunan “AIO Sanal Asistan Hizmetleri” (“SanalAsistan.net”) anlamına gelir. Bu belge, anlaşmanın nasıl yapıldığını ve bazı hükümlerini açıklar.

SanalAsistan.net web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederek, görüntüleyerek, erişerek ya da hizmetlerin veya oluşturulan, toplanan, derlenen veya SanalAsistan.net’a gönderilen bilgilerin herhangi birini kullanarak, aşağıdaki “Şartlar ve Koşullara” tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Hükümlerimize tabi olmak istemezseniz tek seçeneğiniz SanalAsistan.net sitelerini ziyaret etmemek, incelememek ya da SanalAsistan.net hizmetlerinden yararlanmamaktır. Bu Hükümlerin, siz ve SanalAsistan.net arasında bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil ettiğini kabul eder, onaylar ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit eder ve SanalAsistan.net’ı kullanmanız nihayetinde bu anlaşmayı kati olarak kabul ettiğinizi beyan edersiniz. 

3. HİZMET KOŞULLARI

SanalAsistan.net’ın kendi takdirine göre ve size bildirmeksizin, içinde yer alan herhangi bir bilgiye erişmenizin engellenmesiyle sonuçlansa bile Hizmetlerini değiştirme, iyileştirme ya da sonlandırma yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz. Buna ilaveten, SanalAsistan.net’ın size iştirakler ya da bağlı teşebbüsler aracılığıyla Hizmetler sağlama yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz.

4. MÜLKİ HAKLAR

SanalAsistan.net’ın tescilli markalar, hizmet markaları ve patentlerinin fikri mülkiyet yasaları ile uluslararası fikri mülkiyet anlaşmalarıyla korunan mülki ve gizli bilgiler içerdiğinin bilginiz dahilinde olduğunu teyit ve kabul edersiniz. SanalAsistan.net size içeriğini çevrimdışı, kişisel ve ticari olmayan kullanımlarla görüntüleme yetkisi verir. İçeriğimiz, hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve desteklerimiz yazılı iznimiz olmadan satılamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Üçüncü tarafa ait herhangi bir marka, hizmet markası ya da logo ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Burada özel olarak belirtilmeyen diğer haklar saklıdır.

5. GARANTİ REDDİ

SanalAsistan.net kullanımınızın sorumluluğunun tamamen kendinize ait olduğunu, Hizmetlerin “Oldukları gibi” ve “Kullanılabilir” şekilde sunulduğunu kabul eder ve onaylarsınız. SanalAsistan.net, SanalAsistan.net web sitesinin, bilgilerinin, içeriğinin, materyallerinin ya da ürünlerinin işletiminde herhangi bir açık ya da zımni garanti, onay ya da temsil sağlamaz. Sağlanmayan garantiler arasında, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlere erişimin ya da hizmetlerin kullanılmasının kesintisiz veya hatasız olacağının garantisi ve hizmetteki aksaklıkların düzeltileceği garantisi de bulunmaktadır.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

SanalAsistan.net’ın ve tüm iştiraklerinin veya bağlı teşebbüslerinin hiçbir durumda doğrudan, dolaylı, kazara, rastlantısal ya da örnek niteliğindeki herhangi bir hasardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylarsınız. Bunlara, hizmetin bilginin yanlış kullanımından, bu hizmetlerin ya da bilginin kalıcı ya da geçici olarak erişilemez durumda olmasından, herhangi bir bilginin silinmesi ya da kötüye kullanılması veya herhangi bir bilginin ya da içeriğin depolanmasında bir hata yapılmasından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kâr kayıpları, işin kesintiye uğraması, iş itibarı ya da iyi niyet kaybı, programlar ile bilgilerin kaybolması ya da diğer manevi kayıplar da dahildir. Yukarıdaki kısıtlama, SanalAsistan.net’a bilgi verilsin ya da verilmesin veya SanalAsistan.net bu tür hasarların olasılığının farkında olsun ya da olmasın geçerlidir. Sorumluluğun reddine veya sınırlandırılmasına bağlı ya da kazara hasarlar için izin verilmeyen yargı yetkilerinde, SanalAsistan.net’ın sorumluluğu hukukun izin verdiği kapsamda kısıtlanmıştır.

 

7. YARGI YETKİSİ

Bu anlaşma ya da SanalAsistan.net kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir yasal sorunu çözmek için yalnızca SanalAsistan.net tarafından belirlenen ülke, devlet, eyalet ya da bölgenin mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisine uyacağınızı açıkça kabul eder ve onaylarsınız. Yargı yetkisine sahip olan mahkeme anlaşma koşullarının herhangi birinin geçersiz olduğuna hükmederse koşul Hükümlerden kaldırılır ve kalan Hükümler geçerli olmaya devam eder.

8. ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ

Yukarıdaki Hükümlerin, siz ve SanalAsistan.net arasındaki genel anlaşmanın bütünlüğünü teşkil ettiğini kabul eder ve onaylarsınız. Diğer hizmetleri, bağlı Hizmetleri ya da üçüncü taraflara ait içeriği veya materyali kullandığınızda ilave Hükümlere tabi tutulabilirsiniz.

9. HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİKLER

SanalAsistan.net bu Hükümleri kendi takdirine göre ve bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman düzenleme hakkını saklı tutar. Hükümlerimizdeki değişiklikler, yayınlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girer ve Hükümlerde yapılan herhangi bir değişiklik sonrasında devam eden SanalAsistan.net kullanımınız, anlaşmanızın bunlar tarafından bağlayıcılığı bulunduğu anlamına gelir.