İade Politikası

İade Poltikası – Önsöz

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal ve hizmetlere ilişkin cayma hakkı kullanımı bulunmamaktadır. SanalAsistan.net, elektronik ve sanal ortamda anında ifa edilen; kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mal ile müşterilerine hizmet veren bir kuruluştur.

SanalAsistan.net, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla, tüm bireysel ve kurumsal müşterileri için hazırlanmış özel iade politikası sunmaktadır.

1. İADE USULÜ

SanalAsistan.net, aşağıda açıklanan iade talebine uygun ürün/hizmetler için yine aşağıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

İade talebinin SanalAsistan.net’e iletimi;

İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

– İadeye konu olan ürün / hizmet
– İade sebebi (varsa)
– Talep edilen iade şekli (nakdi veya kredi kartı)

detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu SanalAsistan.net üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden [email protected] adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

2. İADE ŞARTLARI

– Alınan hizmet ifasına başlanmamış olması,
– İade talebinin; hizmet/ürün satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde, ürünün nihai sahibi tarafından SanalAsistan.net’e yazılı olarak bildirilmiş olması,
Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı “hizmet/ürün” ve/veya “hizmet/ürün” grubuna mensup diğer ürünler için, ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması,

maddeleri sağlanmalıdır. Aksi durumlarda iade işlemi gerçekleştirilmemektedir.

3. İADE TALEP EDİLEMEYECEK ÜRÜN VE HİZMETLER

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade talebi sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak yada hizmet sağlanamayacak olması sebebiyle, iadesi mümkün olmayan ürün ve hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  • 3. Kişilerden sağlanan hizmet bedellerinin iadesi,
  • 3. Taraflara ödenen vergiler ve harçlar iadesi,
  • Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri,
  • Her nevi teknik destek hizmetleri,
  • Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler,
  • Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler,
  • Standart ve Özelleştirilmiş hizmet paketlerinde, iade talebi onaylanana kadar yararlanılan paket içerikleri (asistan kullanım saatleri, danışmanlık ve destek hizmetleri vb.)
4. YABANCI PARA BİRİMİ İLE YAPILAN İŞLEMLERDE UYGULANACAK USUL

SanalAsistan.net, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

5. İADE TALEBİNİN REDDİ

SanalAsistan.net, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

6. İADE TALEBİNDEN CAYMA

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

7. UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKKI

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere SanalAsistan.net iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde SanalAsistan.net’in yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

8. ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu iade politikaları SanalAsistan.net ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, SanalAsistan.net üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.